Praktische zaken
Ik ben aangesloten bij het CAT, de beroepsorganisatie voor Complementair Aanvullende Therapeuten. Als CAT-therapeut val ik onder het Wkkgz- klachtrecht. Voor mijn activiteiten heb ik een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Ik ben gebonden aan een geheimhoudingsplicht en een beroepscode. Je mag van mij verwachten dat ik je op respectvolle en integere wijze behandel.
Massage en massagetherapie Voorafgaand aan een afspraak Neem een douche, eet niet te veel en laat bij voorkeur de auto staan. Plan als het even kan geen afspraken na afloop, in ieder geval niet in het eerste uur. Laat sieraden thuis; het is onhandig met masseren en zo kun je ze na afloop niet vergeten. Voor, tijdens en na een sessie Ik hanteer een handdoekprotocol en verlaat de ruimte wanneer jij je uit- of aankleedt. Ik gebruik zuivere amandelolie. De delen van het lichaam die ik op dat moment niet masseer zijn bedekt. Na de massage heb je alle tijd om rustig bij te komen. Drink veel na afloop; water en thee staan tot je beschikking. Doe het thuis een dagje zonder alcohol. Contra-indicaties Bij een contra-indicatie kun je niet, of deels niet gemasseerd worden. Massage stimuleert allerlei processen in het lichaam om aan het werk te gaan en dat is niet in alle situaties wenselijk. Als iemand bijvoorbeeld koorts heeft kan massage tot gevolg hebben dat de lichaamstemperatuur omhoog gaat. We spreken over absolute en relatieve contra-indicaties. Absoluut wil zeggen dat in het geheel niet gemasseerd mag worden, bij relatief mag dat plaatselijk niet. Geef contra-indicaties altijd door bij het maken van een afspraak. Ben je langer dan drie maanden zwanger en heb je geen bijzondere klachten, dan is massage geen enkel probleem. Neem bij twijfel contact op met de huisarts. Absolute contra-indicaties (geen massage) Griep - koorts - trombose - infectieziekten - ernstige vaatziekten - besmettelijke huidziekten - gebruik van zware medicijnen Relatieve contra-indicaties (massage onder voorbehoud mogelijk) Psoriasis - spataderen - ontstekingen - fysieke traumatische aandoeningen - open wonden (neem ik niet in behandeling). Online coaching Omgeving Zorg voor een rustige omgeving waarin je niet wordt gestoord. Breng eventuele huisgenoten op de hoogte van jouw tijdelijke afwezigheid en leg schrijfmateriaal klaar. Contact We hebben contact via Signal. Dit is een beveiligde verbinding die je gratis kunt downloaden op telefoon en laptop. Maak voorafgaand aan de eerste afspraak even contact zodat we hier tijdens een sessie geen tijd aan hoeven te verspillen. En verder nog… Wijzigingen Een behandeling of sessie vindt uitsluitend plaats op afspraak. Deze kan tot 24 uur van tevoren worden verzet of afgezegd. Voor niet tijdig afgezegde afspraken en bij niet-op-komen-dagen geldt dat het volledige bedrag in rekening wordt gebracht. Juridisch De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht cliënt en zorgverlener een behandelovereenkomst te ondertekenen. Deze overeenkomst is gekoppeld aan een privacyverklaring en aan mijn algemene voorwaarden. Door te reserveren verklaar je je hiermee akkoord.
MASSAGE & MASSAGETHERAI E
:
Praktische zaken
Ik ben aangesloten bij het CAT, de beroeps- organisatie voor Complementair Aanvullende Therapeuten. Als CAT-therapeut val ik onder het Wkkgz-klachtrecht. Voor mijn activiteiten heb ik een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Ik ben gebonden aan een geheimhoudingsplicht en een beroepscode. Je mag van mij verwachten dat ik je op respectvolle en integere wijze behandel.
Massage en massagetherapie Voorafgaand aan een afspraak: Neem een douche, eet niet te veel en laat bij voorkeur de auto staan. Plan als het even kan geen afspraken na afloop, in ieder geval niet in het eerste uur. Laat sieraden thuis; het is onhandig met masseren en zo kun je ze na afloop niet vergeten. Voor, tijdens en na een sessie: Ik hanteer een handdoekprotocol en verlaat de ruimte wanneer jij je uit- of aankleedt. Ik gebruik zuivere amandelolie. De delen van het lichaam die ik op dat moment niet masseer zijn bedekt. Na de massage heb je alle tijd om rustig bij te komen. Drink veel na afloop; water en thee staan tot je beschikking. Doe het thuis een dagje zonder alcohol. Contra-indicaties: Bij een contra-indicatie kun je niet, of deels niet gemasseerd worden. Massage stimuleert allerlei processen in het lichaam om aan het werk te gaan en dat is niet in alle situaties wenselijk. Als iemand bijvoorbeeld koorts heeft kan massage tot gevolg hebben dat de lichaamstemperatuur omhoog gaat. We spreken over absolute en relatieve contra- indicaties. Absoluut wil zeggen dat in het geheel niet gemasseerd mag worden, bij relatief mag dat plaatselijk niet. Geef contra-indicaties altijd door bij het maken van een afspraak. Ben je langer dan drie maanden zwanger en heb je geen bijzondere klachten, dan is massage geen enkel probleem. Neem bij twijfel contact op met de huisarts. Absolute contra-indicaties (geen massage) Griep - koorts - trombose - infectieziekten - ernstige vaatziekten - besmettelijke huidziekten - gebruik van zware medicijnen Relatieve contra-indicaties (massage onder voorbehoud mogelijk) Psoriasis - spataderen - ontstekingen - fysieke traumatische aandoeningen - open wonden (neem ik niet in behandeling). Online coaching Omgeving Zorg voor een rustige omgeving waarin je niet wordt gestoord. Breng eventuele huisgenoten op de hoogte van jouw tijdelijke afwezigheid en leg schrijfmateriaal klaar. Contact We hebben contact via Signal. Dit is een beveiligde verbinding die je gratis kunt downloaden op telefoon en laptop. Maak voorafgaand aan de eerste afspraak even contact zodat we hier tijdens een sessie geen tijd aan hoeven te verspillen. En verder nog… Wijzigingen Een behandeling of sessie vindt uitsluitend plaats op afspraak. Deze kan tot 24 uur van tevoren worden verzet of afgezegd. Voor niet tijdig afgezegde afspraken en bij niet-op-komen-dagen geldt dat het volledige bedrag in rekening wordt gebracht. Juridisch De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht cliënt en zorgverlener een behandelovereenkomst te ondertekenen. Deze overeenkomst is gekoppeld aan een privacyverklaring en aan mijn algemene voorwaarden. Door te reserveren verklaar je je hiermee akkoord.