Huisregels
Om mijn dagen ontspannen te houden ben ik niet permanent online, maar je mag doorgaans binnen een werkdag een reactie op jouw bericht verwachten. Mijn telefoon staat uit wanneer ik onderweg of aan het werk ben.
Gedragscode en aansprakelijkheid Om jouw privacy te waarborgen verlaat ik de ruimte wanneer jij je omkleedt en volg ik een handdoeken- protocol. Ik heb een geheimhoudingsplicht en houd me aan een beroepscode. Je mag van mij verwachten dat ik je op respectvolle en integere wijze behandel. Ik ben aangesloten bij de beroepsorganisatie CAT (Complementair Aanvullende Therapeuten. ) Als CAT-therapeut val ik onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Klik voor meer informatie hierover op het GAT logo. Voor mijn activiteiten is een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Een behandeling vindt uitsluitend plaats op afspraak. Deze kan tot 24 uur van tevoren worden verzet of afgezegd. Voor niet tijdig afgezegde afspraken en bij niet-op-komen-dagen geldt dat een behandeling volledig in rekening wordt gebracht. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht klant en zorgverlener sinds mei 2018 een behandelovereenkomst te ondertekenen. Deze overeenkomst is gekoppeld aan mijn algemene voorwaarden en privacyverklaring. Door te reserveren verklaar je je hiermee akkoord. In voorkomende gevallen is een collega beschikbaar die in overleg mijn praktijk kan waarnemen.
MASSAGE & MASSAGETHERAPI E
Huisregels
:
Om mijn dagen ontspannen te houden ben ik niet permanent online, maar je mag doorgaans binnen een werkdag een reactie op jouw bericht verwachten. Mijn telefoon staat uit wanneer ik onderweg of aan het werk ben. Gedragscode en aansprakelijkheid Om jouw privacy te waarborgen verlaat ik de ruimte wanneer jij je omkleedt en volg ik een handdoeken- protocol. Ik heb een geheimhoudingsplicht en houd me aan een beroepscode. Je mag van mij verwachten dat ik je op respectvolle en integere wijze behandel. Ik ben aangesloten bij de beroepsorganisatie CAT (Complementair Aanvullende Therapeuten. ) Als CAT- therapeut val ik onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Klik voor meer informatie hierover op het GAT logo. Voor mijn activiteiten is een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. In voorkomende gevallen is een collega beschikbaar die in overleg mijn praktijk kan waarnemen.
De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescher- ming) verplicht klant en zorgverlener sinds mei 2018 een behandelovereenkomst te ondertekenen. Deze overeenkomst is gekoppeld aan mijn algemene voorwaarden en privacyverklaring . Door te reserveren verklaar je je hiermee akkoord. Een behandeling vindt uitsluitend plaats op afspraak. Deze kan tot 24 uur van tevoren worden verzet of afgezegd. Voor niet tijdig afgezegde afspraken en bij niet-op-komen-dagen geldt dat een behandeling volledig in rekening wordt gebracht.