Huisregels
Om mijn dagen ontspannen te houden ben ik niet permanent online. Op dinsdag en donderdag ben ik alleen per sms bereikbaar en op zondag helemaal niet. Het is daarom verstandig tijdig contact op te nemen of geduld te oefenen.
Gedragscode en aansprakelijkheid Ik ben gebonden aan een geheimhoudingsplicht en een beroepscode. Je mag van mij verwachten dat ik je op respectvolle en integere wijze behandel. Om jouw privacy te waarborgen verlaat ik bij massagetherapie de ruimte wanneer jij je omkleedt en volg ik een handdoekenprotocol. Ik ben aangesloten bij de beroepsorganisatie CAT (Complementair Aanvullende Therapeuten) . Als CAT-therapeut val ik onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Klik voor meer informatie hierover op het GAT logo. Voor mijn activiteiten is een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Een behandeling of sessie vindt uitsluitend plaats op afspraak. Deze kan tot 24 uur van tevoren worden verzet of afgezegd. Voor niet tijdig afgezegde afspraken en bij niet-op-komen-dagen geldt dat het volledige bedrag in rekening wordt gebracht. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht cliënt en zorgverlener een behandelovereenkomst te ondertekenen. Deze overeenkomst is gekoppeld aan een privacyverklaring en aan mijn algemene voorwaarden . Door te reserveren verklaar je je hiermee akkoord. In geval van ziekte of overlijden is in een praktijkwaarnemer voorzien.
MASSAGE & MASSAGETHERAI E
Huisregels
:
Om mijn dagen ontspannen te houden ben ik niet permanent online. Op dinsdag en donderdag ben ik alleen per sms bereikbaar en op zondag helemaal niet. Het is daarom verstandig tijdig contact op te nemen of geduld te oefenen. Gedragscode en aansprakelijkheid Ik ben gebonden aan een geheimhoudingsplicht en een beroepscode. Je mag van mij verwachten dat ik je op respectvolle en integere wijze behandel. Om jouw privacy te waarborgen verlaat ik bij massagetherapie de ruimte wanneer jij je omkleedt en volg ik een handdoekenprotocol. Ik ben aangesloten bij de beroepsorganisatie CAT (Complementair Aanvullende Therapeuten). Als CAT- therapeut val ik onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Klik voor meer informatie hierover op het GAT logo. Voor mijn activiteiten is een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. In geval van ziekte of overlijden is in een praktijkwaarnemer voorzien.
De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescher- ming) verplicht cliënt en zorgverlener een behandelovereenkomst te ondertekenen. Deze overeenkomst is gekoppeld aan mijn algemene voorwaarden en privacyverklaring . Door te reserveren verklaar je je hiermee akkoord. Een behandeling of sessie vindt uitsluitend plaats op afspraak. Deze kan tot 24 uur van tevoren worden verzet of afgezegd. Voor niet tijdig afgezegde afspraken en bij niet-op-komen-dagen wordt het volledige bedrag in rekening wordt gebracht.