Full body massage
Daarnaast is een full body massage gericht op het ervaren en ondergaan van de aanraking door de masseur. De toegepaste technieken zijn gericht op contact maken: met de huid en de onderliggende spierlagen, maar ook met de mens de persoon die gemasseerd wordt. Een zorgvuldige afstemming en respectvolle werkwijze is daarbij belangrijk. De bewegingen zijn rustig tot loom. Vaak worden lange, repeterende strokes met de handen of onderarmen gemaakt die bijvoorbeeld via het bekken van de handen tot de voeten gaan. In rugligging kun je ervoor kiezen het borstgedeelte wel of niet in de aanraking te laten meenemen. De genitaliën blijven tijdens de massage bedekt en worden niet aangeraakt. Deze massagevorm wordt veelal als intens en heel vervullend ervaren. Na afloop krijg je ruim de tijd om in stilte en geborgenheid te kunnen navoelen. Desgewenst kun je ter kennismaking eerst een ontspanningsmassage reserveren. Duur: 75 + 15 minuten.
Bij een full body massage wordt het gehele lichaam gemasseerd. Net als bij een ontspanningsmassage is het doel de spierspanning te verlagen en tijdelijk de geestelijke activiteit te verminderen waardoor lichaam en geest zich kunnen ontspannen.
Ontspanningsmassage
MASSAGE & MASSAGETHERAPI E
Full body massage
Bij een full body massage wordt het gehele lichaam gemasseerd. Net als bij een ontspanningsmassage is het doel de spierspanning te verlagen en tijdelijk de geestelijke activiteit te verminderen.
Daarnaast is een full body massage gericht op het ervaren en ondergaan van de aanraking door de masseur. De toegepaste technieken zijn gericht op contact maken: met de huid en de onderliggende spierlagen, maar ook met de mens de persoon die gemasseerd wordt. Een zorgvuldige afstemming en respectvolle werkwijze is daarbij belangrijk. De bewegingen zijn rustig tot loom. Vaak worden lange, repeterende strokes met de handen of onderarmen gemaakt die bijvoorbeeld via het bekken van de handen tot de voeten gaan. In rugligging kun je ervoor kiezen het borstgedeelte wel of niet in de aanraking te laten meenemen. De genitaliën blijven tijdens de massage bedekt en worden niet aangeraakt. Deze massagevorm wordt veelal als intens en heel vervullend ervaren. Na afloop krijg je ruim de tijd om in stilte en geborgenheid te kunnen navoelen. Desgewenst kun je ter kennismaking eerst een ontspanningsmassage reserveren. Duur: 75 + 15 minuten